Erkan Türe


Erkan_Ture

Prof. Dr. T. Erkan Türe


Dean

College of Engineering and Natural Sciences

Öğrenim Durumu

Lisans,  Matematik, (Yöneylem Araştırması) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1978
Y. Lisans, İstatistik,  University of California, Berkeley,  1980
Doktora, Teorik İstatistik, University of California, Berkeley,  1982

Yayınlar

Makaleler
1.“A New Meet in the Middle Attack on The IDEABlock Cipher”, 2004, (Hüseyin Demirci – TÜBİTAK, Ali Aydın Selçuk – Bilkent Ün. ile beraber), SAC 2003, Lecture Notes in Computer Science 3006, pp. 117-129, 2004, Springer-Verlag (Editors : S. Matsui and R. Zuccherato)
2.“Optimal row-column designs for multiple comparisons with a control : A complete catalog”, 1994, Technometrics, Vol.36, No.3, pp.292-299.
3.“Optimal Step Type Designs for Comparing Test Treatments with a Control”, 1988, (C.S. Cheng, D. Majumdar ve J. Stufken ile beraber), J. of the American Statistical Assoc., Vol 83, 477-482.
4.“Dental survey : patient attitudes in Oman”, 1993, International Dental Journal, Vol.43, 585 – 590.
5.“Dental survey : patient attitudes in Jordan” , 1990, (D.N. Allan, G.L. Howe ve H.W. Noble ile beraber), International Dental Journal, Vol 40, 122-126.
6.“Generator for an array of pseudorandom numbers with repeatable elements inside the period”, (Amela Muratovic – Ribic ile beraber) Fifth International Conference of Applied Mathematics and Computing, Plovdiv, Bulgaria, August 12 – 18, 2008.
7.“A New Meet in the Middle Attack on The IDEABlock Cipher”, (Hüseyin Demirci – TUBITAK, Ali Aydın Selçuk – Bilkent Ün. ile ortak tebliğ) SAC 2003 Tenth Annual Workshop on Selected Areas in Cryptoghraphy, August 14 – 15 2003.
8.“Model Development for Planning and Forecasting in Diagnostic and Treatment Systems”, Euro / Informs Joint International Meeting, 2003, Istanbul. (S. Bülent Eriş ile ortak tebliğ).
9.“Optimizing the Use of Space and Layout of Goods in a Retail Store”, (Ergül Taslacıoğlu, Havva Canıbek, Zeynep Orman ile ortak tebliğ), Euro / Informs Joint International Meeting, 2003, Istanbul.
10.“Customer Satisfaction and Excellence in Education”, (Fethullah Çalışkan ile ortak tebliğ), Euro / Informs Joint International Meeting, 2003, Istanbul.
11.“Balancing Stakeholder Needs in Public Sector”, EFQM Forum 2001, October, Lucerne, İsviçre.
12.“Marmara University Faculty of Engineering’s Journey to Educational Excellence”, Sheffield Hallam University, EFQM Community of Education Meeting, September 2001.
13.“MORN : Multimedia Object Relation Network: A Knowledge System to Support Research Projects”, PICMET ’99 (Portland International Conference on Management of Engineering and Technology); (Dr. Atilla Öner – TurkConsult, ve Dr. Nuri Başoğlu – Boğaziçi Ün. ile ortak tebliğ).
14.“Optimal row-column designs for multiple comparisons”, 1996, contributed paper, 18th International Biometric Conference, Amsterdam, July 1996.
15.“Determining the Optimal Order Quantity and Optimal Reorder Point in a Stochastic Lot Size-Reorder Point Inventory Model”, 1994, contributed paper, Workshop on Optimization and Parallel Computation, UAE University, Al-Ain, May 1994.
16.“Balanced Treatment Row-Column Designs for Multiple Comparisons with the Control”, 1991, contributed paper, Institute of Mathematical Statistics, Western Regional Meeting held jointly with Biometric Society; University of California, Santa Barbara, July 1991.
17.“Optimal Designs For The Problem of Multiple Comparisons With A Control”, 1990, contributed paper, The Second Islamic Countries Conference On Statistical Sciences, Johor Bahru, Malaysia, August 1990.
18.“On the Construction of Optimal Block Designs for Multiple Comparisons”, 1988, contributed paper, First Islamic Countries Conference on Statistical Sciences, Lahore, Pakistan, August 1988.
19.“A-Optimal Balanced Treatment Incomplete Block Designs for Multiple Comparisons with the Control”, 1985, Bulletin of the International Statistical Institute (ISI), Proceedings of the 45th Session, (invited papers), L1, Book 1, 7.2.1 – 7.2.17.
20.“Identification and Construction of A-Optimal Balanced Treatment Incomplete Block Designs”, 1984, contributed paper, 16th European Meeting of Statisticians.
21.“Sermaye Piyasasında Yatırımcı Eğitiminin Önemi ”, 2004, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 19, Sayı 225, pp. 58-72.
22.“Eğitimde Toplam Kalite“, 2000, Marmara Üniversitesi Dergisi.
23.“2000 Yılında ISO 900X Kalite Güvence Sistemi Standartları”, MESS Yayın No. 308, Ağustos 1999.
24.“Optimal Row-Column Designs for Multiple Comparisons with a Control : Theory”,1994, Doğa Journal of Mathematics, Vol.18, No.3, pp.211-220.
25.“Optimal Incomplete Block Designs For Comparing Treatments With A Control”, 1982; METU Studies in Development, 1982 Special Issue, 121-133.
26.“Türk basınındaki köşe yazarlarının kelime dağarcıklarına ilişkin istatistikler”, İstatistiksel Araştırma Sempozyumu 2005.
27.“Stoğa Çalışan İleri İmalat Sistemlerinde Kapasite Planlama Problemi”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği, 23. Ulusal Kongresi, 2002 Yeditepe Ün. (Ayşe Cilacı – Boğaziçi Ün. ile ortak tebliğ).
28.“F-16 Uçuş Kılavuzlarındaki Uyarıların Etkililiğinde, Renk, Resimli Sembol ve Dikkat Çekici Yazımın Etkileri”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği, 23. Ulusal Kongresi, 2002 Yeditepe Ün. (Dr. Fethi Çalışır – İstanbul Teknik Ün. ve Oğuzhan Erdinç – Hava Harp Okulu ile ortak tebliğ).
29.“Kamuda Toplam Kalite Yönetimi, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği”, Birinci Kamu Sempozyumu, 2000, ODTÜ.
30.“Estimating Variance of a Location Estimator Which is a Linear Combination of Order Statistics”, 1986, contributed paper, Statistical Symposium ‘86, Ankara.

Diğer yayınlar
1.Application for the European Quality Award 2000: Kamu Sektörü Kategorisinde Türkiye’den İlk Başvuru”, N. Yetiş, Ö. Cebeci, A. Kar, G. Büyükdamgacı ile beraber, Marmara Üniv. Teknoloji Vakfı, 2002.
2.“Lecture Notes for Operations Research“, 2003, Marmara Üniv. Müh. Fakültesi.
3.“İstatistiksel Süreç Kontrolü Notları”, 2002, TÜSSİDE.
4.“Talep Tahmini Ders Notları”, 1999, Marmara Üniv. Müh. Fakültesi.
5.“İstatistik Ders Notları”, 1999, Marmara Üniv. Müh. Fakültesi.
6.“İş Mükemmelliği Kurs Notları”, 1998, Marmara Üniv. Müh. Fakültesi.
7.“Süreç İyileştirme Rehberi”, 1998, Marmara Üniv. Müh. Fakültesi.
8.“SPSS/PC hands-on manual for beginners”, 1994, Bilkent Üniversitesi.
9.“Introductory Probability Theory”, 1989, (1990 ve 1993’de yenilendi), Dr. Yaşar Yesilcay ile beraber, Lecture Notes, Sultan Qaboos University, College of Science.
10.“Optimal Step Type Designs”, 1986, C.S. Cheng ile beraber, Technical Report No. 62, University of California, Berkeley.

Projeler

TÜBİTAK – TÜSSİDE bünyesinde görev yaptığı sure boyunca Sürekli Kurumsal Gelişim, Süreç Yönetimi, Özdeğerlendirme, Süreç İyileştirme Teknikleri, Performans Yönetimi ve Stratejik Yönetim alanlarında çok sayıda kurumsal projede yürütücü veya eğitici olarak görev yaptı. Bu projeler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Donanma Komutanlığı, SSK-SGK, DPT, SPK, İSO, DSİ, TÜBİTAK-UEKAE, TÜBİTAK-MAM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, SHÇEK, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Maltepe Belediyesi gibi kamu kurumları ile çok sayıda özel sektör kurumları ile uzun süreli kurumsal gelişim projeleri olarak yürütüldü.

Üyelikler

1.ISI (Uluslararası İstatistik Enstitüsü), IMS (Matematiksel İstatistik Enstitüsü).
2.EFQM Education in Practice Group Kurucu Üyesi. EFQM Ödül Denetçisi. UNIDO Eğitimcisi.

Ödüller

1.Ankara Kurtuluş Lisesi Birincisi (1972).
2.ODTÜ İngilizce Hazırlık Okulu Birincisi (1973).
3.TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu karşılıksız bursiyeri (1970 – 1979).
4.ODTÜ Matematik Bölümü (Yöneylem-İstatistik Opsiyonu) Birincisi (1978).
5.Fulbright bursu (ABD-California) (1979-1982).
6.Uluslararası İstatistik Enstitüsü (ISI) “I. Uluslararası Genç İstatistikçiler Araştırma Makalesi Yarışması“ ödülü (1985).